English      Français


Regülatörler

Birkaç milibar’dan 1000 bar’a kadar olan basınç aralığında çalışan, çeşitli sıvı ve gazlar için...
devam

Basınç ve Debi Oransal Regülatörleri

Mekanik regülatörlerin doğruluğunun yetmediği...
devam

Filtreler

Filtreler, pnömatik ve hidrolik sistemlerin biraz üvey evlat muamelesi gören elemanlarıdır...
devam

PCB Test Cihazları

Ürün yelpazesi elektronik baskılı devrelerin otomatik testini sağlayan...
devam

Ar-Ge

Özellikle 10 MHz’e kadar olan frekans spektrumu içinde tanımlanmış olan ürününüzün elektronik...
devam
Broşürler                              

Pressure-Tech (pdf 1.67 MB)

Oil & Gas  (ppt 9.80 MB)

Yayınlarımız

DT002: Regülatör hesaplamalarında kullanılan tanımlar ve bağlantılar

Regülatörlerle ilgili bazı hesaplamaların (örneğin belli bir basınçtaki debinin hesaplanması) yapılabilmesinde kullanılacak tanımlar ve bağıntılar verilmiştir.


DT003: Gaz ve sıvı graviteleri

Pratikte çok karşılaşılan bazı gaz ve sıvıların graviteleri verilmiştir. Bu büyüklük sayesinde belli bir regülatör tipinde su veya hava için bilinen debiden kalkınarak gravitesi bilinen gaz veya sıvı için debi hesaplanabilir.


DT004: Gazlar ve bunlar için kullanılabilen malzemeler

Bu listede çeşitli gazlar için hangi malzemelerin kullanılabileceği belirtilmiştir.


DT007: Renk kodları (DIN)

Bu tabloda laboratuvarda çok karşılaşılan gazlar için DIN standartlarının önerdiği renk kodları verilmiştir. Renk kodlarının kullanılması gazların kolay tanınmalarını ve dolayısıyla hata olasılığını azaltırlar.


DT008: Mini sözlük

Bu minik sözlükte sadece gaz ve sıvı dağıtım sistemlerine ilişkin bazı teknik deyimlerin açıklamaları ile İngilizce ve Almanca karşılıkları verilmiştir.


DT009: Gaz formülleri ve özellikleri

Bu listede pek çok gaz için gazların kimyasal formülü, mol ağırlığı, yoğunluğu, havaya göre yoğunluğu, 1 at.’de buharlaşma sıcaklığı, kritik ve alevlenme sıcaklığı, hava ile patlama karışım oranları, MAK değerleri ve bazı kritik özellikleri verilmiştir.


DT010: Sıvılaştırılmış gazların kritik büyüklükleri, yoğunlukları ve basınçları

Şayet sıvılaştırılmış gazlar için sistem tasarımı söz konusu ise bunların yukarıda adı geçen büyüklüklerini bilmeden sistem tasarımı olanaksızdır.


DT011: Laboratuvar için temiz gaz dağıtım sistemleri

Bu yazıda temiz gaz dağıtım sistemlerinin hangi elemanlardan oluştuğu, bunların seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, nasıl boyutlandırılacakları ele alınmıştır. Uyulması gereken yönetmelikler ana hatları ile ele alınmıştır. Burada verilen kurallar sadece temiz gaz sistemleri için değil aynı zamanda da pek çok yönleriyle hastanelerde kullanılan gaz dağıtım sistemleri için de geçerlidirler.


DT012: Pnömatik ve hidrolik sistem elemanlarının sembolleri

Bu yazıda pnömatik ve hidrolik sistemlerinde kullanılan birçok eleman için şemalarda kullanılan sembolleri verilmiştir.


DT013: Regülatör nedir?

Regülatörlerin çalışma prensipleri, yapıları, tipleri, uygulama yerleri, akış diyagramları ve regülatörlerle ilgili temel hesaplamalar verilmiştir.


Gönderilmesini istediğiniz yayın için lütfen bizimle irtibata geçiniz